תזרים מזומנים

היקף האשראי המנוהל בחשבונות עובר ושב - לרבות חשבון חוזר דביטורי, מחייבים כי תשמרנה מסגרות האשראי המאושרים ללקוח. ההוראה של בנק ישראל נועדה למזער את אי הוודאות הנגרמת ללקוח ולבנק כאחד מחריגות ממסגרת האשראי בחשבונות עובר ושב.
החל מ 1 ביולי 2006 מחויבים הבנקים לנהוג על פי החלטת המפקח על הבנקים לשמור על מסגרות האשראי המאושרות לחשבונות עובר ושב לרבות חשבון חוזר דביטורי.


להחלטה הנ"ל נדרש מהעסקים הקטנים להיערך ברמה הפיננסית. בניית תזרים מזומנים, יכולת החזר אשראי שמעבר לחריגה, אובליגו של העסק וקצב ההשקעות המתוכננות.

 מאפייני תזרים מזומנים
◘תנועות פיזיות של כסף בלבד.
◘תזרים המזומנים הינו תמיד לטווח זמן עתידי (אחרת הוא כמעט חסר משמעות)
◘התקבולים אינם זהים בד"כ למכירות (למשל מכירות באשראי)
◘התשלומים אינם זהים בד"כ להוצאות (למשל פחת)
◘חלק מהתקבולים והתשלומים ידוע מראש וחלק מהם אינו ודאי וניתן להערכת בלבד (היות ומדובר בזמן עתידי)

 מטרות ושימושים של תזרים מזומנים
◘תחזית לגבי מצב חשבון הבנק בעתיד
◘מידע חשוב לקבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות וכד´
◘כלי ערך להחלטה לגבי מסגרות אשראי נדרשות
◘הצגה של נקודת איזון לעסק חדש או לעסק עם יתרת חובה בבנק.
◘התראה לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי (ובמקרים קיצוניים - התראה מוקדמת מפני פשיטת רגל)


 התפקידים העיקריים שממלא דו"ח תזרים מזומנים:
◘מהווה כלי תכנוני של זרימת הכספים על פי ההנחות הייצוריות והתיפעוליות.
◘קובע את כמות הכסף שנדרש בהון חוזר (בשוטף) כדי להניע את גלגלי העסק.
◘קובע את צורכי האשראי שהעסק מבקש מהבנק ו/או ממקיע.

הרבה עסקים כושלים כיוון שלא ניהולו נכון תזרים מזומנים השוטף של העסק. לכן קיימת חשיבות התזרים המזומנים מאפשר ראיית תמונה כוללת על מצבו / חוסנו הפיננסי של העסק על פני זמן.

 לכל עסק יש שאיפה להגדיל את המכירות ואת הרווחיות. תנאי בסיסי לקיומו של כל עסק הינו רווח תפעולי חיובי (רווח תפעולי = הכנסות פחות הוצאות ללא מימון). עסק אשר הרווח התפעולי שלילי חייב להתייעל ו/או לקצץ בהוצאות עד למצב בו הרווח התפעולי גדול מאפס.

 כדי לתת מענה לניהול יעיל של העסק מבחינה פיננסית יש להתייחס לנושאים הבאים:

  • בדיקת ריווחיות ברמה של קבוצות מוצרים או מרכזי רווח

  • ניהול תקציב וביצועי תקציב - תכנון מול התקציב.
  • ניהול תזרים מזומנים.

 קשיים בתזרים המזומנים יכלים לנבוע מ:

  • גידול בפעילות העסקית ועימה גידול באשראי לקוחות וגידול במלאי - יוצרים גירעון תזרימי.
  • מבנה אשראי הדורש מענה לצורכי העסק.

 ניהול תזרים מזומנים נכון דורש התייחסות ל 3 סוגי תזרים מזומנים כפי שמופיע בדוחות הפיננסים:

  • תזרים מפעילות שוטפת של העסק. המזומנים שהעסק מייצר מהפעילות העסקית שלו. גביה מלקוחות, תשלום לספקים, תשלום לעובדים והוצאות קבועות.
  • תזרים מפעילות השקעה. - המזומנים הנדרשים לביצוע השקעות.
  • תזרים מפעילות מימון. - תזרים מזומנים מלקיחת ותשלומי הלוואות מהבנקים והבעלים וכן הוצאות מימון.
לרשותכם קובץ תזרים מזומנים אשר יסייע בידכם לנהל תזרים מזומנים :    תזרים מזומנים


הכותב : מנכ"ל מ.ט.י אשדוד - שוקי בן שבת 

מומלץ להשתלב בסדנא לניהול תזרים מזומנים המתקיימת במ.ט.י אשדוד

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018