קרן הלוואות ע"ש רודרמן לפיתוח עסקים בבעלות יזמים עם נכות

הקרן מיועד לעזור  לעסקים קיימים או לעודד פתיחת עסקים קטנים חדשים ע"י יזמים עם נכות (מעל 40%). המטרה היא לקדם את העצמאות הכלכלית של בעל העסק, לאפשר העסקת עובדים נוספים וגם לתרום באופן חיובי לכלכלת ישראל.

הגיל המינימלי של המועמד: רווק –מגיל 24 עד 65, נשוי מגיל 22 עד 65.

רבית

ההלוואה ניתנת ללא רבית וללא הצמדה. גוף מממן- האגודה ישראלית להלוואות ללא רבית

תקופת ההלוואה

תקופת ההחזרים היא בין  30-45 חודשים (תלוי בסכום ההלוואה).  החזר תשלומי ההלוואה הינם חודש לאחר קבלת ההלוואה. הסדר התשלומים יקבע עפ”י החלטת הוועדה.  ניתן להקדים את החזר ההלוואה ללא קנס.

סכום ההלוואה ללא-ריבית היא עד 60,000 ₪ עבור הון חוזר, ועד 90,000 ש”ח לפתיחת עסק חדש או להשקעה בהרחבת העסק.


בטחונות - הערבים

1)      הלוואות עד 30,000 ₪ - 2 ערבים

2)      הלוואות בין 30,001 ₪ ועד  60,000 ₪ – 3 ערבים

3)      הלוואות בין 60,001 ₪ ועד  90,000 ₪ – 4 ערבים

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018