תזרים מזומנים


להחלטה הנ"ל נדרש מהעסקים הקטנים להיערך ברמה הפיננסית. בניית תזרים מזומנים, יכולת החזר אשראי שמעבר לחריגה, אובליגו של העסק וקצב ההשקעות המתוכננות.

 מאפייני תזרים מזומנים
◘תנועות פיזיות של כסף בלבד.
◘תזרים המזומנים הינו תמיד לטווח זמן עתידי (אחרת הוא כמעט חסר משמעות)
◘התקבולים אינם זהים בד"כ למכירות (למשל מכירות באשראי)
◘התשלומים אינם זהים בד"כ להוצאות (למשל פחת)
◘חלק מהתקבולים והתשלומים ידוע מראש וחלק מהם אינו ודאי וניתן להערכת בלבד (היות ומדובר בזמן עתידי)

 מטרות ושימושים של תזרים מזומנים
◘תחזית לגבי מצב חשבון הבנק בעתיד
◘מידע חשוב לקבלת החלטות בנושאי מכירות, גביה, אשראי ספקים ולקוחות וכד´
◘כלי ערך להחלטה לגבי מסגרות אשראי נדרשות
◘הצגה של נקודת איזון לעסק חדש או לעסק עם יתרת חובה בבנק.
◘התראה לגבי חריגה צפויה ממסגרת אשראי (ובמקרים קיצוניים - התראה מוקדמת מפני פשיטת רגל)


 התפקידים העיקריים שממלא דו"ח תזרים מזומנים:
◘מהווה כלי תכנוני של זרימת הכספים על פי ההנחות הייצוריות והתיפעוליות.
◘קובע את כמות הכסף שנדרש בהון חוזר (בשוטף) כדי להניע את גלגלי העסק.
◘קובע את צורכי האשראי שהעסק מבקש מהבנק ו/או ממקיע.

הרבה עסקים כושלים כיוון שלא ניהולו נכון תזרים מזומנים השוטף של העסק. לכן קיימת חשיבות התזרים המזומנים מאפשר ראיית תמונה כוללת על מצבו / חוסנו הפיננסי של העסק על פני זמן.

 לכל עסק יש שאיפה להגדיל את המכירות ואת הרווחיות. תנאי בסיסי לקיומו של כל עסק הינו רווח תפעולי חיובי (רווח תפעולי = הכנסות פחות הוצאות ללא מימון). עסק אשר הרווח התפעולי שלילי חייב להתייעל ו/או לקצץ בהוצאות עד למצב בו הרווח התפעולי גדול מאפס.

 כדי לתת מענה לניהול יעיל של העסק מבחינה פיננסית יש להתייחס לנושאים הבאים:

  • בדיקת ריווחיות ברמה של קבוצות מוצרים או מרכזי רווח

  • ניהול תקציב וביצועי תקציב - תכנון מול התקציב.
  • ניהול תזרים מזומנים.

 קשיים בתזרים המזומנים יכלים לנבוע מ:

  • גידול בפעילות העסקית ועימה גידול באשראי לקוחות וגידול במלאי - יוצרים גירעון תזרימי.
  • מבנה אשראי הדורש מענה לצורכי העסק.

 ניהול תזרים מזומנים נכון דורש התייחסות ל 3 סוגי תזרים מזומנים כפי שמופיע בדוחות הפיננסים:

  • תזרים מפעילות שוטפת של העסק. המזומנים שהעסק מייצר מהפעילות העסקית שלו. גביה מלקוחות, תשלום לספקים, תשלום לעובדים והוצאות קבועות.
  • תזרים מפעילות השקעה. - המזומנים הנדרשים לביצוע השקעות.
  • תזרים מפעילות מימון. - תזרים מזומנים מלקיחת ותשלומי הלוואות מהבנקים והבעלים וכן הוצאות מימון.
לרשותכם קובץ תזרים מזומנים אשר יסייע בידכם לנהל תזרים מזומנים :    תזרים מזומנים


הכותב : מנכ"ל מ.ט.י אשדוד - שוקי בן שבת 

מומלץ להשתלב בסדנא לניהול תזרים מזומנים המתקיימת במ.ט.י אשדוד

 
המידע ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי
אושן טכנולוגיות בניית אתרים | איזק בראל עיצוב אתרים כל הזכויות שמורות למ.ט.י. אשדוד 2018